Kultura pokoju w szkole dzięki NVC

Porozumienie bez Przemocy NVC (Polish)

Film: Za każdym działaniem kryje się potrzeba – napisy w języku polskim

 

Kommunikation for Livet NVC Film - Polish

 

Dzięki NVC w szkołach można stworzyć pokojowe środowisko do nauki. Zobacz jak nauczyciele w praktyce pracują z konfliktami i jak promują poczucie wspólnoty i kulturę pokoju.

Dzięki NVC nauczyciele tworzą silniejsze dzieci, które są lepiej przygotowane do radzenia sobie w złożonym i zmieniającym się świecie.

Film podzielony jest na 5 krótkich filmów. Cztery z nich dotyczą jednej grupy przedszkolnej. Widzimy, jak dzieci w Agedrup Skole współpracują ucząc się NVC, aby zrozumieć  własne potrzeby i uczucia, jak również uczucia i potrzeby innych. Film 1 stanowi wprowadzenie do konfliktu w przedszkolu. Filmy 2-4 powtarzają i rozwijają sceny z filmu 1 i szczegółowo pokazują, jak nauczyciel wykorzystuje NVC do zarządzania konfliktem. Film 5 opowiada o chłopcu z 6 klasy i jego nauczycielce. Dzieci mogą pracować z NVC od 6 lub 7 roku życia. Dzieci w każdym wieku mogą nauczyć się radzić sobie z konfliktami; narzędzia są takie same.

Kultura pokoju w szkole dzięki NVC - Film 1 (Polish subtitles)

Film 1 z 5. Kultura pokoju w szkole dzięki NVC – Za każdym działaniem kryje się potrzeba. Wprowadzenie do NVC w szkołach. Słyszymy, jak nauczycielka przedszkola opowiada o swoich doświadczeniach z NVC i o tym, jak NVC zmieniło to środowisko społeczności klasowej. Wprowadza nas również w konflikt między dwójką dzieci w wieku przedszkolnym.
Kultura pokoju w szkole dzięki NVC - Film 2 (Polish subtitles)

Film 2 z 5. Kultura pokoju w szkole dzięki NVC – Od konfliktu do więzi: cztery elementy procesu NVC. Pokazuje, jak nauczyciel rozwiązuje konflikt z filmu 1, wykorzystując cztery elementy Porozumienia bez Przemocy (obserwacje, uczucia, potrzeby, prośby). Sceny z filmu 1 zostały pokazane w szerszym kontekście. 

 

Kultura pokoju w szkole dzięki NVC - Film 3 (Polish subtitles)

Film 3 z 5. Kultura pokoju w szkole dzięki NVC. W dalszym ciągu powracamy do scen z filmu 1 i szczegółowo przedstawiamy, w jaki sposób karty  z uczuciami i potrzebami pomagają dzieciom opisać swoje uczucia i potrzeby w konflikcie. 

 

Kultura pokoju w szkole dzięki NVC - Film 4 (Polish subtitles)

Film 4 z 5. Kultura pokoju w szkole dzięki NVC – Empatia dla innych, zrozumienie innych. Zobacz, jak dzieci próbują odgadnąć uczucia i potrzeby innych, jak nauczyciel pomaga im w pełniejszym zrozumieniu i wyciąganiu dalszych wniosków z konfliktu.

 

Kultura pokoju w szkole dzięki NVC - Film 5 (Polish subtitles)

Film 5 z 5. Kultura pokoju w szkole dzięki NVC – od gniewu do empatii, Mona i Mohammed. Mohammed z 6 klasy i nauczycielka Mona opowiadają nam, jak ich rozmowa o uczuciach i potrzebach pomogła im zrozumieć gniew i odnaleźć empatię wobec siebie. 

 

Zapraszamy na stronę koordynatorki polskiego tłumaczenia   www.leance.org

WYPRODUKOWANO DLA: The LIVKOM Association
TRENERKA I KONSULTANTKA NVC: Kirsten Kristensen, kontakt
SPONSOROWANE PRZEZ: Duńskie Ministerstwo Edukacji
PRODUKCJA I ORGANIZACJA: Marianne Rasmussen, Filmkompagniet
POLSKIE TŁUMACZENIE FILMU, PODRĘCZNIKA I EDYCJA TEKSTU: Zespół:: Agata Makarewicz, Katarzyna Kropiewnicka Wyrwał, Marta Kułaga, Jakub Kułaga, Gabriela Papuzińska

KONSULTACJA Marta Kułaga, Elżbieta Więcław, Dorota Rut Kluz

ILUSTROWANE KARTY UCZUĆ I POTRZEB pochodzą z książki Respectful Parents, Respectful Kids napisanej przez Sura Hart and Victoria Kindle Hodson

PRAWA AUTORSKIE: Filmkompagniet, Denmark. Filmkompagniet wyprodukował  24 filmy pokazujące dobre praktyki działające w szkołach. Zobacz więcej na  www.filmkompagniet.dk , niektóre z nich są dostępne z angielskimi napisami na www.filmkompagniet.dk/english-subtitles/

Translation

If you would like to make these films available in your own language 
Please get in touch with me here so that we can make an agreement about the process of translation, production and distribution of the films in your own language.

The videos are free to share as they are. Translating them into a new language requires a contract with me ? The purpose of the contract is to assure connection and quality ?

You get the English subtitles for free to translate into your own language, and create soft-embedded subtitles. If you want me to embed the subtitles on the film, I ask that you cover the cost. No other fee is to be paid.