Kultura pokoju w szkole dzięki NVC (Polish)

Porozumienie bez Przemocy NVC

Film: Za każdym działaniem kryje się potrzeba

Dzięki NVC w szkołach można stworzyć pokojowe środowisko do nauki. Zobacz jak nauczyciele w praktyce pracują z konfliktami i jak promują poczucie wspólnoty i kulturę pokoju.

Dzięki NVC nauczyciele tworzą silniejsze dzieci, które są lepiej przygotowane do radzenia sobie w złożonym i zmieniającym się świecie.

Film podzielony jest na 5 krótkich filmów. Cztery z nich dotyczą jednej grupy przedszkolnej. Widzimy, jak dzieci w Agedrup Skole współpracują ucząc się NVC, aby zrozumieć  własne potrzeby i uczucia, jak również uczucia i potrzeby innych. Film 1 stanowi wprowadzenie do konfliktu w przedszkolu. Filmy 2-4 powtarzają i rozwijają sceny z filmu 1 i szczegółowo pokazują, jak nauczyciel wykorzystuje NVC do zarządzania konfliktem. Film 5 opowiada o chłopcu z 6 klasy i jego nauczycielce. Dzieci mogą pracować z NVC od 6 lub 7 roku życia. Dzieci w każdym wieku mogą nauczyć się radzić sobie z konfliktami; narzędzia są takie same.

W filmach nauczyciele używają kart uczuć i potrzeb. Karty można pobrać za darmo tutaj.

Pobierz podręcznik dla nauczycieli za DARMO tutaj (do wydruku A4).

Zapraszamy na stronę koordynatorki polskiego tłumaczenia   www.leance.org

Film 1 z 5. Kultura pokoju w szkole dzięki NVC – Za każdym działaniem kryje się potrzeba. Wprowadzenie do NVC w szkołach. Słyszymy, jak nauczycielka przedszkola opowiada o swoich doświadczeniach z NVC i o tym, jak NVC zmieniło to środowisko społeczności klasowej. Wprowadza nas również w konflikt między dwójką dzieci w wieku przedszkolnym.

NVC workshop with Kirsten Kristensen in Krakow on October 25-27, 2019

Film 2 z 5. Kultura pokoju w szkole dzięki NVC – Od konfliktu do więzi: cztery elementy procesu NVC. Pokazuje, jak nauczyciel rozwiązuje konflikt z filmu 1, wykorzystując cztery elementy Porozumienia bez Przemocy (obserwacje, uczucia, potrzeby, prośby). Sceny z filmu 1 zostały pokazane w szerszym kontekście. 

NVC workshop with Kirsten Kristensen in Krakow on October 25-27, 2019

Film 3 z 5. Kultura pokoju w szkole dzięki NVC. W dalszym ciągu powracamy do scen z filmu 1 i szczegółowo przedstawiamy, w jaki sposób karty  z uczuciami i potrzebami pomagają dzieciom opisać swoje uczucia i potrzeby w konflikcie. 

NVC workshop with Kirsten Kristensen in Krakow on October 25-27, 2019

Film 4 z 5. Kultura pokoju w szkole dzięki NVC – Empatia dla innych, zrozumienie innych. Zobacz, jak dzieci próbują odgadnąć uczucia i potrzeby innych, jak nauczyciel pomaga im w pełniejszym zrozumieniu i wyciąganiu dalszych wniosków z konfliktu.

NVC workshop with Kirsten Kristensen in Krakow on October 25-27, 2019

Film 5 z 5. Kultura pokoju w szkole dzięki NVC – od gniewu do empatii, Mona i Mohammed. Mohammed z 6 klasy i nauczycielka Mona opowiadają nam, jak ich rozmowa o uczuciach i potrzebach pomogła im zrozumieć gniew i odnaleźć empatię wobec siebie. 

NVC workshop with Kirsten Kristensen in Krakow on October 25-27, 2019

 

WYPRODUKOWANO DLA: The LIVKOM Association
TRENERKA I KONSULTANTKA NVC: Kirsten Kristensen, kirsten@livkom.dk, Telefon +45 4035 0955.
SPONSOROWANE PRZEZ: Duńskie Ministerstwo Edukacji
PRODUKCJA I ORGANIZACJA: Marianne Rasmussen, Filmkompagniet
POLSKIE TŁUMACZENIE FILMU, PODRĘCZNIKA I EDYCJA TEKSTU: Zespół:: Agata Makarewicz, Katarzyna Kropiewnicka Wyrwał, Marta Kułaga, Jakub Kułaga, Gabriela Papuzińska

KONSULTACJA Marta Kułaga, Elżbieta Więcław, Dorota Rut Kluz

ILUSTROWANE KARTY UCZUĆ I POTRZEB pochodzą z książki Respectful Parents, Respectful Kids napisanej przez Sura Hart and Victoria Kindle Hodson

PRAWA AUTORSKIE: Filmkompagniet, Denmark. Filmkompagniet wyprodukował  24 filmy pokazujące dobre praktyki działające w szkołach. Zobacz więcej na  www.filmkompagniet.dk , niektóre z nich są dostępne z angielskimi napisami na www.filmkompagniet.dk/english-subtitles/