Culture of Peace in School with NVC  (Turkish subtitles)

Nonviolent Communication (NVC)

Film: Behind every action there is a need – with Turkish subtitles and flash cards in Turkish

 

The film is based on the idea that conflicts are inevitable – and they can also be the foundation for development of social and personal skills – if we are able to get closer and focus on the needs behind the conflict. The movie presents tools to understand and face a conflict by describing facts, feelings and needs and asking for a specific action. NVC (Nonviolent Communication) is a universal tool box you can use to solve conflicts and restore trust.

In the films the teachers use flash cards with feelings and needs, you can download these in Turkish here: Download NVC flash cards in Turkish for free

And in many other languages here: Down load NVC cards

Film 1/5 Türkçe altyazı ile: Şİ (Şiddetsiz İletişim) İle Okullarda Barış Kültürü – Her davranışın arkasında bir ihtiyaç vardır. Okullarda Şİ’ye giriş. Bir ilkokul öğretmeninin Şİ ile olan deneyimlerini ve sınıftaki sosyal ortamı nasıl değiştirdiğini öğreniyoruz.
Film 2/5 Türkçe altyazı ile: Şİ (Şiddetsiz İletişim) İle Okullarda Barış Kültürü  – Çatışmadan bağlantıya: Şi sürecinin dört unsuru. Bu video öğretmenin birinci videodaki çatışmayı Şiddetsiz İletişimin dört ilkesini (gözlem, duygular, ihtiyaçlar, istekler) kullanarak nasıl çözdüğünü gösteriyor. Birinci videodan sahneler detaylandırılmıştır.
Film 3/5 Türkçe altyazı ile: Şİ (Şiddetsiz İletişim) İle Okullarda Barış Kültürü  – Kendi Duygularının Sorumluluğunu Alma. Birinci filmden sahneler devam ediyor ve duygu & ihtiyaç kartlarının çatışmada çocuklara duygularını ve ihtiyaçlarını tanımlamalırına nasıl yardımcı olduğunu detaylı olarak göstermektedir.
Film 4/5 Türkçe altyazı ile: Şİ (Şiddetsiz İletişim) İle Okullarda Barış Kültürü – Başkaları için empati, başkalarını anlama. Öğretmen çocuklara çatışma ile tamamen bağ kurmalarına ve daha çok öğrenme çıkarmalarına yardım ederken çocuklar diğerlerinin duygu ve ihtiyaçlarını tahmin etmeye çalışıyor.
Film 5/5 Türkçe altyazı ile: Şİ (Şiddetsiz İletişim) İle Okullarda Barış Kültürü – Kızgınlıktan empatiye, Mona ve Mohammed. Muhammed 6. sınıf öğrencisi ve Mona öğretmen bize duygu ve ihtiyaçlar üzerine olan konuşmalarının kızgınlığı anlamarına ve kendine empatiyi bulmalarına nasıl yardım ettiğini anlatıyor.

PRODUCED FOR: The LIVKOM Association
NVC TRAINER AND CONSULTANT: Kirsten Kristensen, kirsten@livkom.dk, Mobile +45 4035 0955.
SPONSORED BY: The Danish Ministry of Education
PRODUCTION AND ORGANISING: Marianne Rasmussen, Filmkompagniet
TURKISH TRANSLATION: Esma Çidar
ILLUSTRATED FEELINGS AND NEEDS CARDS: from the book Respectful Parents, Respectful Kids by Sura Hart and Victoria Kindle Hodson

COPYRIGHT: Filmkompagniet, Denmark. Filmkompagniet has produced 24 films which demonstrate good working practices in schools. See more on www.filmkompagniet.dk and some of them in English at www.filmkompagniet.dk/english-subtitles/